top of page

Personeel is meer dan verzuim

Meer grip op de kosten van verzuim

Wil je grip op de kosten van verzuim hebben dan moet je boven op het proces van Poortwachter zitten en soms ook zaken anders aanpakken. Onze ervaring is dat dat niet genoeg gebeurt. Daarom hebben wij in overleg met een aantal grote verzekeraars een eigen verzuimbegeleidingsorganisatie opgezet. Door onze transparante en duidelijke werkwijze kunnen wij u ondersteunen met dat wat nodig is en niet wat volgens de regeltjes moet. Uiteraard volledig gedocumenteerd.

Ons doel

Uiteraard doen wij deze werkzaamheden niet voor niets. Ons doel is heel nadrukkelijk om door kostenbeheersing en transparantie in de afspraken de meest efficiënte interventies te plegen daar waar en wanneer nodig is. Indien mogelijk zullen wij dit vooraf laten gaan door preventieve zorg.

"Mensen kunnen pas excelleren wanneer ze doen waar ze goed in zijn en de juiste voorwaarden daarvoor aanwezig zijn."

vrouw die lachend kijkt naar telefoon met ipad vast

De juiste handvatten

Verzuimbegeleiding waar verzekeraars, ondernemers, werkgevers, werknemers en professionals elkaar vinden

HIPC Healthcare is een organisatie voor verzuimbegeleiding waar professionals, ondernemers, werkgevers, werknemers en verzekeraars elkaar vinden. Met de juiste handvatten worden adequate initiatieven en interventies ontplooit teneinde de personele zorg in de ruimste zin van het woord te kunnen ondersteunen.

"Gezondheid is een onschatbare rijkdom. Investeer nu het nog kan."

bottom of page